Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: ST. LLORENÇ-HOSPITAL

  L1 FEINERS > Pl. Catalunya
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:59  06:24  07:04  08:06  09:04  10:12  11:06
   06:35  07:17  08:20  09:18  10:26  11:20
   06:49  07:31  08:34  09:32  10:40  11:33
     07:42  08:49  09:47  10:53  11:46
     07:53    09:59    
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:00  13:06  14:02  15:09  16:00  17:08  18:00
 12:14  13:20  14:13  15:23  16:12  17:23  18:14
 12:27  13:35  14:25  15:36  16:25  17:35  18:28
 12:40  13:50  14:38  15:48  16:39  17:47  18:46
 12:53    14:53    16:53    
 19h  20h  21h  22h
 19:01  20:04  21:07  22:15      
 19:12  20:24  21:22        
 19:24  20:44  21:50        
 19:37  20:55          
 19:50            

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben al MERCAT COMARCAL

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: