Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: ST. LLORENÇ-HOSPITAL

  L1 FEINERS > Creu Gran
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:04  07:09  08:11  09:10  10:05  11:11  12:05
 06:29  07:22  08:26  09:24  10:18  11:25  12:19
 06:40  07:36  08:40  09:38  10:32  11:38  12:32
 06:54  07:47  08:55  09:53  10:45  11:51  12:45
   07:58      10:58    12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:07  15:14  16:05  17:14  18:05  19:07
 13:25  14:18  15:28  16:17  17:28  18:19  19:18
 13:40  14:30  15:41  16:30  17:40  18:33  19:30
 13:55  14:43  15:53  16:44  17:52  18:52  19:43
   14:58    16:59      19:55
 20h  21h  22h
 20:09  21:00  22:20        
 20:29  21:12          
 20:49  21:27          
   21:55          

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben al MERCAT COMARCAL

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: