Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: ST. LLORENÇ-HOSPITAL

  L1 FEINERS > Col·legi
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:42  07:07  08:10  09:17  10:07  11:08  12:14
 06:53  07:22  08:24  09:33  10:22  11:25  12:29
   07:37  08:42  09:51  10:37  11:42  12:43
   07:55  08:58    10:53  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:00  14:04  15:08  16:10  17:17  18:04  19:14
 13:16  14:20  15:24  16:26  17:34  18:20  19:31
 13:32  14:36  15:39  16:43  17:48  18:37  19:47
 13:48  14:52  15:54  16:59    18:54  
 20h  21h  22h
 20:01  21:04  22:12        
 20:16  21:17  22:38        
 20:33  21:30          
 20:50  21:47          

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben al MERCAT COMARCAL

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: