Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Doré
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:20  07:16  08:15  09:03  10:02  11:08  12:15
 06:50  07:28  08:26  09:18  10:15  11:22  12:28
   07:43  08:38  09:34  10:29  11:36  12:41
   07:59  08:54  09:49  10:42  11:48  12:56
         10:55  11:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:00  15:11  16:03  17:07  18:07  19:10
 13:23  14:14  15:22  16:17  17:20  18:21  19:26
 13:38  14:29  15:35  16:31  17:34  18:32  19:47
 13:48  14:43  15:49  16:41  17:49  18:45  
   14:58    16:55    18:57  
 20h  21h  22h
 20:11  21:19  22:12        
 20:22  21:40          
 20:33  21:56          
 20:47            
 20:59            

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: