Sant Llorenç - Hospital


    Sentit: HOSPITAL-ST. LLORENÇ

  L1 FEINERS > Dr. Robert
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:29  07:25  08:10  09:09  10:01  11:07  12:00
 06:59  07:39  08:26  09:18  10:14  11:20  12:11
   07:54  08:37  09:30  10:27  11:34  12:27
     08:50  09:46  10:41  11:48  12:40
         10:54    12:53
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:11  15:09  16:00  17:08  18:02  19:10
 13:23  14:25  15:22  16:14  17:20  18:20  19:21
 13:35  14:40  15:33  16:28  17:33  18:34  19:37
 13:49  14:54  15:46  16:42  17:47  18:45  19:58
 13:59      16:54    18:58  
 20h  21h  22h
 20:22  21:09  22:06        
 20:33  21:29  22:22        
 20:44  21:50          
 20:58            

PROLONGACIÓ
Autobusos que arriben fins la Residència Torre Mossèn Homs

  Tots els vehicles són adaptats
 
Correspondència amb: