Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > Estació Nord-2
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:58  06:32  07:07  08:18  09:29  10:05  11:16
     07:42  08:53    10:40  11:51
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:27  13:02  14:14  15:25  16:00  17:11  18:23
   13:38  14:49    16:36  17:47  18:59
 19h  20h  21h  22h
 19:35  20:11  21:22  22:30      
   20:46  21:55        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: