Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: ESTACIÓ DEL NORD-LES FONTS

  L10 FEINERS > CAP Sud
 06h  07h  09h  10h  11h  12h
 06:46  07:56  09:11  10:25  11:38  12:52  
 14h  15h  16h  17h  19h  20h
 14:06  15:20  16:34  17:49  19:04  20:19  
 21h
 21:32            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: