Les Fonts - Estació Nord


    Sentit: LES FONTS-ESTACIÓ DEL NORD

  L10 FEINERS > Creu Gran
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:54  06:28  07:03  08:14  09:25  10:01  11:12
     07:38  08:49    10:36  11:47
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:23  13:34  14:10  15:21  16:32  17:07  18:19
 12:58    14:45  15:56    17:43  18:55
 19h  20h  21h  22h
 19:31  20:07  21:18  22:27      
   20:42  21:51        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: