Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: HOSPITAL-POBLE NOU

  L11 FEINERS > Mercat del Triomf
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:20  07:19  08:19  09:21  10:22  11:24  12:26
 06:48  07:48  08:49  09:52  10:53  11:55  12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:29  14:00  15:02  16:03  17:04  18:05  19:08
   14:31  15:32  16:33  17:34  18:37  19:40
 20h  21h  22h
 20:11  21:13  22:10        
 20:42  21:42  22:39        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: