Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: POBLE NOU-HOSPITAL

  L11 FEINERS > Estació del Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:10  07:10  08:10  09:12  10:14  11:16  12:18
 06:40  07:40  08:41  09:43  10:45  11:47  12:49
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:21  14:22  15:24  16:25  17:26  18:28  19:00
 13:51  14:53  15:54  16:55  17:57    19:31
 20h  21h  22h
 20:03  21:04  22:02        
 20:34  21:33          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: