Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)


    Sentit: HOSPITAL-POBLE NOU

  L11 FEINERS > Miquel Vives
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:56  06:17  07:15  08:19  09:03  10:08  11:11
   06:35  07:35  08:41  09:26  10:29  11:32
   06:54  07:58    09:47  10:50  11:53
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:14  13:18  14:01  15:05  16:08  17:11  18:16
 12:35  13:40  14:22  15:26  16:28  17:33  18:39
 12:56    14:45  15:47  16:50  17:55  
 19h  20h  21h  22h
 19:02  20:09  21:10  22:08      
 19:24  20:30  21:32  22:30      
 19:46  20:51  21:52        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: