Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: CAN GONTERES-C.P. DE VISTA ALEGRE

  L12 FEINERS > Estació Rambla
 08h  09h  10h  11h  12h
 08:09  09:04  10:14  11:24  12:02    
 08:41        12:25    
 13h  14h  17h  18h  19h  20h
 13:36  14:52  17:21  18:37  19:25  20:38  

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: