Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: C.P. DE VISTA ALEGRE-CAN GONTERES

  L12 FEINERS > Estació Rambla
 07h  08h  09h  10h  11h
 07:42  08:03  09:42  10:52  11:27    
   08:47          
 13h  14h  15h  17h  19h
 13:03  14:15  15:30  17:57  19:13    
         19:58    

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: