Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: C.P. DE VISTA ALEGRE-CAN GONTERES

  L12 FEINERS > CAP Rambla
 08h  09h  10h  11h
 08:37  09:47  10:57  11:32      
 13h  14h
 13:08  14:20          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: