Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: C.P. DE VISTA ALEGRE-CAN GONTERES

  L12 FEINERS > CAP Rambla
 07h  08h  09h  10h  11h
 07:47  08:08  09:47  10:57  11:32    
   08:52          
 13h  14h  15h  18h  19h  20h
 13:08  14:20  15:35  18:03  19:17  20:04  

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: