Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: C.P. DE VISTA ALEGRE-CAN GONTERES

  L12 FEINERS > Marconi
 07h  08h  09h  10h
 07:39  08:44  09:39  10:49      
 13h  14h  15h  17h  19h
 13:00  14:12  15:27  17:54  19:10    
         19:55    

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: