Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre


    Sentit: C.P. DE VISTA ALEGRE-CAN GONTERES

  L12 FEINERS > B. Ragón
 07h  08h  09h  10h
 07:40  08:45  09:40  10:50      
 13h  14h  15h  17h  19h
 13:01  14:13  15:28  17:55  19:11    
         19:56    

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: