Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > CAP Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:45  07:13  08:14  09:01  10:04  11:05  12:07
 06:59  07:30  08:29  09:17  10:19  11:20  12:23
   07:44  08:44  09:34  10:35  11:36  12:39
   07:59    09:49  10:50  11:51  12:55
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:00  15:05  16:06  17:07  18:11  19:02
 13:29  14:16  15:21  16:21  17:23  18:29  19:18
 13:44  14:32  15:36  16:36  17:38  18:45  19:35
   14:48  15:51  16:52  17:54    19:52
 20h  21h  22h
 20:07  21:09  22:07        
 20:23  21:23  22:19        
 20:40  21:38  22:31        
 20:55  21:52          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: