Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Estació Rambla
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:56  06:10  07:06  08:06  09:08  10:12  11:14
   06:24  07:20  08:21  09:25  10:26  11:28
   06:37  07:37  08:36  09:41  10:42  11:44
   06:51  07:51  08:52  09:56  10:58  11:59
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:11  13:01  14:05  15:09  16:09  17:11  18:03
 12:22  13:15  14:18  15:22  16:21  17:24  18:16
 12:34  13:27  14:30  15:35  16:34  17:37  18:34
 12:47  13:39  14:42  15:46  16:46  17:50  18:54
   13:52  14:55  15:58  16:59    
 19h  20h  21h  22h
 19:10  20:13  21:00  22:10      
 19:25  20:28  21:14  22:26      
 19:41  20:43  21:28        
 19:58    21:42        
     21:56        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: