Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > CAP Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:56  07:11  08:02  09:14  10:12  11:11  12:10
   07:28  08:18  09:33  10:31  11:30  12:29
   07:45  08:36  09:52  10:51  11:50  12:49
     08:55        
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:09  14:06  15:04  16:01  17:17  18:15  19:15
 13:28  14:25  15:23  16:20  17:36  18:35  19:33
 13:47  14:45  15:42  16:39  17:56  18:55  19:53
       16:58      
 20h  21h  22h
 20:12  21:09  22:03        
 20:31  21:27  22:22        
 20:50  21:45  22:42        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: