Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Estació del Nord
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:47  06:01  07:09  08:10  09:13  10:00  11:01
   06:14  07:26  08:25  09:30  10:15  11:16
   06:27  07:40  08:40  09:45  10:31  11:32
   06:41  07:55  08:57    10:46  11:47
   06:55          
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:00  13:03  14:07  15:11  16:10  17:00  18:04
 12:10  13:16  14:19  15:24  16:23  17:12  18:18
 12:20  13:29  14:31  15:35  16:35  17:25  18:31
 12:35  13:41  14:44  15:47  16:48  17:38  18:44
 12:50  13:54  14:58  15:58    17:51  18:57
 19h  20h  21h  22h
 19:10  20:01  21:03  22:13      
 19:27  20:16  21:17  22:27      
 19:45  20:32  21:31        
   20:48  21:45        
     21:59        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: