Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: LES ARENES-RAMBLA D EGARA

  L2 FEINERS > Mercat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:48  07:02  08:02  09:04  10:07  11:08  12:10
   07:16  08:17  09:20  10:22  11:23  12:26
   07:33  08:32  09:37  10:38  11:39  12:42
   07:47  08:47  09:52  10:53  11:54  12:58
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:03  15:08  16:09  17:10  18:14  19:05
 13:32  14:19  15:24  16:24  17:26  18:32  19:21
 13:47  14:35  15:39  16:39  17:41  18:48  19:38
   14:51  15:54  16:55  17:57    19:55
 20h  21h  22h
 20:10  21:12  22:10        
 20:26  21:26  22:22        
 20:43  21:41  22:34        
 20:58  21:55          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: