Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Mercat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:53  07:07  08:03  09:00  10:12  11:08  12:03
   07:21  08:17  09:14  10:26  11:21  12:17
   07:35  08:31  09:28  10:40  11:35  12:31
   07:49  08:46  09:43  10:54  11:49  12:45
       09:58      12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:08  15:04  16:00  17:11  18:08  19:04
 13:27  14:22  15:18  16:14  17:25  18:22  19:18
 13:41  14:36  15:32  16:28  17:39  18:36  19:31
 13:54  14:50  15:46  16:42  17:54  18:50  19:44
       16:57      19:58
 20h  21h  22h
 20:12  21:07  22:02        
 20:26  21:21  22:16        
 20:40  21:35  22:28        
 20:54  21:48  22:38        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: