Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Mercat
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:58  06:12  07:08  08:08  09:10  10:14  11:00
   06:26  07:22  08:23  09:27  10:28  11:16
   06:39  07:39  08:38  09:43  10:44  11:30
   06:53  07:53  08:54  09:58    11:46
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:01  13:03  14:07  15:11  16:00  17:01  18:05
 12:13  13:17  14:20  15:24  16:11  17:13  18:18
 12:24  13:29  14:32  15:37  16:23  17:26  18:36
 12:36  13:41  14:44  15:48  16:36  17:39  18:56
 12:49  13:54  14:57    16:48  17:52  
 19h  20h  21h  22h
 19:12  20:00  21:02  22:12      
 19:27  20:15  21:16  22:28      
 19:43  20:30  21:30        
   20:45  21:44        
     21:58        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: