Les Arenes - Rambla Egara


    Sentit: RAMBLA D EGARA-LES ARENES

  L2 FEINERS > Ricard Camí
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:59  06:13  07:09  08:09  09:11  10:15  11:01
   06:27  07:23  08:25  09:28  10:29  11:17
   06:40  07:40  08:40  09:44  10:45  11:32
   06:54  07:54  08:56  09:59    11:48
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:03  13:05  14:09  15:13  16:01  17:02  18:07
 12:15  13:19  14:22  15:25  16:12  17:15  18:20
 12:26  13:31  14:34  15:38  16:24  17:28  18:38
 12:38  13:43  14:46  15:49  16:37  17:41  18:58
 12:51  13:56  14:59    16:49  17:54  
 19h  20h  21h  22h
 19:14  20:02  21:03  22:13      
 19:29  20:17  21:17  22:29      
 19:45  20:31  21:31        
   20:46  21:45        
     21:59        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: