Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > CAP Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:07  07:18  08:16  09:06  10:04  11:06  12:09
 06:36  07:37  08:33  09:20  10:20  11:22  12:25
 06:58  07:57  08:49  09:35  10:35  11:37  12:41
       09:51  10:51  11:54  12:56
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:11  14:00  15:01  16:14  17:01  18:09  19:10
 13:28  14:14  15:16  16:30  17:16  18:24  19:25
 13:44  14:29  15:31  16:45  17:36  18:39  19:40
   14:45  15:44    17:53  18:54  19:55
     15:59        
 20h  21h  22h
 20:10  21:04  22:12        
 20:24  21:18  22:32        
 20:39  21:32          
 20:52  21:46          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: