Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > CAP Rambla
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:44  06:07  07:18  08:16  09:06  10:04  11:06
   06:36  07:37  08:33  09:20  10:20  11:22
   06:58  07:57  08:49  09:35  10:35  11:37
         09:51  10:51  11:54
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:09  13:11  14:00  15:01  16:14  17:01  18:09
 12:25  13:28  14:14  15:16  16:30  17:16  18:24
 12:41  13:44  14:29  15:31  16:45  17:36  18:39
 12:56    14:45  15:44    17:53  18:54
       15:59      
 19h  20h  21h  22h
 19:10  20:10  21:04  22:17      
 19:25  20:24  21:18        
 19:40  20:39  21:32        
 19:55  20:52  21:46        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: