La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > CAP Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:03  07:19  08:10  09:03  10:14  11:05  12:14
 06:46  07:50  08:29  09:18  10:33  11:21  12:33
     08:46  09:34  10:49  11:37  12:50
       09:54    11:54  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:08  14:18  15:12  16:03  17:15  18:06  19:03
 13:25  14:36  15:28  16:21  17:31  18:24  19:23
 13:41  14:54  15:45  16:39  17:48  18:43  19:41
 13:59      16:57      19:58
 20h  21h
 20:14  21:03          
 20:29  21:16          
 20:46  21:33          
   21:45          
   21:58          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: