La Maurina - La Gripia


    Sentit: LA GRÍPIA-LA MAURINA

  L3 FEINERS > Doré
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:08  07:24  08:16  09:09  10:00  11:11  12:01
 06:51  07:56  08:35  09:24  10:20  11:28  12:20
     08:52  09:40  10:39  11:44  12:39
         10:55    12:56
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:14  14:05  15:00  16:09  17:03  18:12  19:09
 13:31  14:24  15:18  16:27  17:22  18:30  19:29
 13:47  14:42  15:34  16:45  17:38  18:49  19:47
     15:51    17:55    
 20h  21h  22h
 20:04  21:08  22:03        
 20:20  21:21          
 20:35  21:38          
 20:52  21:50          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: