Les Arenes - La Grípia


    Sentit: LA MAURINA-LA GRÍPIA

  L3 FEINERS > B. Ragón
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:59  06:28  07:09  08:07  09:10  10:10  11:12
   06:50  07:28  08:23  09:25  10:25  11:27
     07:48  08:39  09:41  10:41  11:44
       08:56  09:54  10:56  11:59
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:15  13:00  14:04  15:06  16:04  17:06  18:13
 12:30  13:17  14:19  15:21  16:20  17:25  18:28
 12:45  13:33  14:35  15:34  16:35  17:42  18:43
   13:49  14:51  15:49  16:51  17:58  18:59
 19h  20h  21h  22h
 19:14  20:00  21:10  22:04      
 19:29  20:15  21:24  22:24      
 19:44  20:30  21:38        
   20:43          
   20:56          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: