Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > Estació Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:00  07:13  08:13  09:04  10:08  11:14  12:02
 06:36  07:29  08:30  09:19  10:24  11:29  12:20
 06:57  07:42  08:47  09:36  10:41  11:46  12:36
   07:57    09:51  10:57    12:53
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:15  15:04  16:08  17:17  18:06  19:12
 13:28  14:31  15:20  16:23  17:33  18:23  19:29
 13:43  14:47  15:38  16:40  17:50  18:39  19:45
 13:59    15:54  16:58    18:56  
 20h  21h  22h
 20:02  21:12  22:02        
 20:17  21:38  22:31        
 20:33            
 20:48            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: