Pla del Bon Aire - Can Trias


    Sentit: CAN TRIAS-PLA DEL BON AIRE

  L5 FEINERS > Marconi
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:55  06:31  07:08  08:08  09:14  10:03  11:09
   06:52  07:24  08:25  09:31  10:19  11:24
     07:37  08:42  09:46  10:36  11:41
     07:52  08:59    10:52  11:57
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:15  13:05  14:10  15:15  16:03  17:12  18:01
 12:31  13:23  14:26  15:33  16:18  17:28  18:18
 12:48  13:38  14:42  15:49  16:35  17:45  18:34
   13:54  14:59    16:53    18:51
 19h  20h  21h  22h
 19:07  20:12  21:07  22:26      
 19:24  20:28  21:33        
 19:40  20:43  21:57        
 19:57            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: