Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Francesc Macià
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:49  06:04  07:03  08:05  09:14  10:01  11:10
   06:25  07:23  08:28  09:37  10:25  11:33
   06:44  07:44  08:51    10:48  11:55
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:18  13:04  14:13  15:20  16:03  17:12  18:23
 12:41  13:27  14:35  15:42  16:25  17:36  18:46
   13:50  14:57    16:49  17:59  
 19h  20h  21h
 19:10  20:20  21:02        
 19:33  20:42  21:22        
 19:56    21:47        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: