Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Vallparadís Universitat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:00  07:14  08:17  09:05  10:13  11:00  12:07
 06:15  07:34  08:42  09:28  10:37  11:22  12:30
 06:36  07:56    09:51    11:45  12:53
 06:55            
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:02  15:09  16:15  17:01  18:11  19:22
 13:39  14:25  15:32  16:37  17:24  18:35  19:45
   14:47  15:54    17:48  18:58  
 20h  21h
 20:07  21:13          
 20:31  21:32          
 20:53  21:57          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: