Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Estació Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:50  07:28  08:11  09:21  10:06  11:15  12:00
   07:49  08:32  09:44  10:28  11:37  12:22
     08:58    10:52    12:46
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:10  14:17  15:02  16:09  17:18  18:05  19:15
 13:32  14:40  15:24  16:30  17:41  18:28  19:39
 13:54    15:47  16:53    18:52  
 20h  21h
 20:01  21:08          
 20:23  21:28          
 20:47  21:46          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: