Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Estació Rambla
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:38  07:16  08:29  09:08  10:28  11:09  12:33
   07:52    09:47    11:51  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:39  15:19  16:39  17:20  18:01  19:24
 13:58    15:59      18:42  
 20h  21h  22h
 20:06  21:28  22:06        
 20:47            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: