Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Estació Rambla
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:52  06:10  07:06  08:05  09:15  10:01  11:09
   06:28  07:25  08:26  09:38  10:23  11:32
   06:46  07:44  08:48    10:46  11:54
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:17  13:03  14:11  15:19  16:04  17:11  18:22
 12:40  13:27  14:34  15:41  16:26  17:35  18:45
   13:49  14:57    16:48  17:58  
 19h  20h  21h  22h
 19:09  20:18  21:02  22:04      
 19:32  20:39  21:23  22:22      
 19:56    21:41        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: