Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Creu Gran
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:03  07:17  08:20  09:08  10:16  11:03  12:10
 06:18  07:37  08:45  09:31  10:40  11:25  12:33
 06:39  07:59    09:54    11:48  12:56
 06:58            
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:19  14:05  15:12  16:18  17:04  18:14  19:01
 13:42  14:28  15:35  16:40  17:27  18:38  19:25
   14:50  15:57    17:51    19:48
 20h  21h
 20:10  21:16          
 20:34  21:34          
 20:56  21:59          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: