Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Estació del Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:05  07:00  08:01  09:11  10:18  11:05  12:12
 06:20  07:19  08:22  09:34  10:42  11:27  12:35
 06:41  07:39  08:48  09:56    11:50  12:59
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:22  14:07  15:14  16:20  17:07  18:17  19:04
 13:44  14:30  15:37  16:42  17:30  18:41  19:28
   14:52  15:59    17:54    19:51
 20h  21h  22h
 20:13  21:18  22:01        
 20:37  21:36          
 20:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: