Can Roca - La Cogullada


    Sentit: CAN ROCA-LA COGULLADA

  L6 FEINERS > Mercat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:48  07:26  08:09  09:19  10:04  11:13  12:20
   07:47  08:30  09:42  10:26  11:35  12:43
     08:56    10:50  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:07  14:15  15:00  16:07  17:15  18:02  19:12
 13:30  14:38  15:22  16:28  17:38  18:25  19:36
 13:52    15:45  16:50    18:49  19:59
 20h  21h
 20:21  21:06          
 20:45  21:26          
   21:44          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: