Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Mercat
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:40  07:18  08:31  09:10  10:30  11:11  12:35
   07:54    09:49    11:53  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:18  14:00  15:21  16:01  17:22  18:03  19:26
   14:41    16:41    18:44  
 20h  21h  22h
 20:08  21:30  22:08        
 20:49            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: