Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Mercat
 05h  06h  07h  08h  09h  10h  11h
 05:54  06:12  07:08  08:07  09:17  10:03  11:12
   06:30  07:27  08:28  09:40  10:25  11:35
   06:48  07:46  08:50    10:48  11:57
 12h  13h  14h  15h  16h  17h  18h
 12:20  13:06  14:13  15:21  16:06  17:13  18:00
 12:43  13:29  14:36  15:43  16:28  17:37  18:24
   13:51  14:59    16:50    18:47
 19h  20h  21h  22h
 19:12  20:20  21:04  22:06      
 19:35  20:41  21:25  22:24      
 19:58    21:43        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: