Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Estació del Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:00  07:14  08:16  09:00  10:12  11:21  12:06
 06:18  07:33  08:38  09:26  10:34  11:44  12:29
 06:36  07:55    09:49  10:57    12:52
 06:54            
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:15  14:00  15:08  16:14  17:22  18:09  19:21
 13:38  14:22  15:29  16:37  17:46  18:33  19:44
   14:45  15:51  16:59    18:56  
 20h  21h  22h
 20:07  21:12  22:14        
 20:29  21:33  22:32        
 20:49  21:51          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: