Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Sant Ignasi
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:01  07:15  08:17  09:01  10:13  11:22  12:07
 06:19  07:34  08:39  09:27  10:35  11:45  12:30
 06:37  07:56    09:50  10:58    12:53
 06:55            
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:16  14:01  15:09  16:15  17:00  18:10  19:22
 13:39  14:23  15:30  16:38  17:23  18:34  19:45
   14:46  15:52    17:47  18:57  
 20h  21h  22h
 20:08  21:13  22:15        
 20:30  21:34  22:33        
 20:50  21:52          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: