Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Creu Gran
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:02  07:16  08:18  09:03  10:14  11:23  12:08
 06:20  07:35  08:41  09:28  10:36  11:46  12:31
 06:38  07:57    09:51  10:59    12:54
 06:56            
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:17  14:02  15:10  16:16  17:01  18:11  19:23
 13:40  14:24  15:31  16:39  17:24  18:35  19:46
   14:47  15:53    17:48  18:58  
 20h  21h  22h
 20:09  21:14  22:16        
 20:31  21:35  22:34        
 20:51  21:53          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: