Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > Dr. Robert
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:04  07:18  08:00  09:06  10:17  11:02  12:11
 06:22  07:37  08:21  09:31  10:39  11:26  12:34
 06:40    08:44  09:54    11:49  12:57
 06:58            
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:20  14:05  15:13  16:19  17:04  18:14  19:01
 13:43  14:27  15:34  16:42  17:27  18:38  19:26
   14:50  15:56    17:51    19:49
 20h  21h  22h
 20:12  21:17  22:19        
 20:34  21:38  22:37        
 20:54  21:56          

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: