Can Roca - La Cogullada


    Sentit: LA COGULLADA-CAN ROCA

  L6 FEINERS > CAP Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:11  07:05  08:08  09:15  10:03  11:11  12:20
 06:29  07:25  08:29  09:40  10:26  11:35  12:43
 06:47  07:45  08:53    10:48  11:58  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:06  14:14  15:22  16:04  17:13  18:00  19:10
 13:29  14:36  15:42  16:27  17:36  18:23  19:35
 13:52  14:59    16:50    18:47  19:58
 20h  21h  22h
 20:21  21:02  22:04        
 20:42  21:25  22:27        
   21:46  22:45        

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: