Pla de Bon Aire - Can Jofresa


    Sentit: PLA DEL BON AIRE-CAN JOFRESA

  L7 FEINERS > Estació del Nord
 06h  07h  08h  09h  10h  11h  12h
 06:00  07:07  08:18  09:14  10:10  11:05  12:17
 06:17  07:24  08:35  09:34  10:29  11:23  12:35
 06:32  07:41  08:54  09:52  10:47  11:41  12:53
 06:49  07:59        11:59  
 13h  14h  15h  16h  17h  18h  19h
 13:13  14:08  15:04  16:00  17:12  18:12  19:10
 13:32  14:26  15:23  16:17  17:33  18:31  19:29
 13:51  14:45  15:41  16:36  17:52  18:51  19:48
       16:52      
 20h  21h  22h
 20:06  21:16  22:04        
 20:24  21:31  22:18        
 20:41  21:48          
 20:58            

  Tots els vehicles són adaptats  
Correspondència amb: