Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Perfil de Contractant


TMESA posa a la teva disposició aquest espai de divulgació, on pots accedir a tot allò que afecta l'àmbit d'aprovisionaments i contractació (adreçat a empreses i proveïdors). Et detallem les licitacions que hi ha en curs actualment per a la contractació de béns i serveis a la nostra empresa.

LICITACIÓ PER A L'ADQUISICIÓ D'AUTOBUSOS PER A LA FLOTA DE TRANSPORT PÚBLIC DE "TRANSPORTS MUNICIPALS D'EGARA, S.A" (T.M.E.S.A.) A LA CIUTAT DE TERRASSA.
 
Android iOS
Segueix-nos  

Segueix-nos