Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

ANUNCI DE LICITACIÓ PER PROCEDIMENT OBERT PER A L'ADQUISICIÓ D'AUTOBUSOS URBANS PER A LA FLOTA DE TRANSPORT URBÀ DE LA CIUTAT DE TERRASSA.

Adquisició de 10 autobusos urbans per a la flota de transport urbà de la ciutat de Terrassa, dividits en dos lots, la descripció, característiques i especificacions s'estableixen en les prescripcions tècniques contingudes en el Plec de Condicions.


- Termini límit per a l'obtenció del Plec de Condicions: 2018.07.06, a les 12:00 h.

- Termini límit de recepció d'ofertes: 2018.07.10 a les 12:00 h.

- Obertura d'ofertes: 2018.07.16, a les 11,00 h. A les oficines de l'entitat adjudicadora.

- Obertura d´ofertes "SOBRE 3": dijous, 26 de Juliol de 2018, a les 12:00 h.

 

Pot consultar el plec de condicions clicant aquí

Consultes dels licitadors, a 27 de junio de 2018, clicant aquí

Consultes dels licitadors, a 5 de juliol de 2018, clicant aquí

Actes obertura sobre 1 i 2, clicant aquí

Acta proposta adjudicació, clicant aquí

Acta adjudicació, clicant aquíTerrassa, 29 de maig de 2018

Android iOS
Segueix-nos  

Segueix-nos