Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

 

Informació de Transports Municipals d’Egara S.A. (TMESA)


TMESA és una empresa mixta amb participació del 80% de CTSA (pertanyent al grup Avanza-ADO) i del 20% de participació de l´Ajuntament de Terrassa. TMESA va començar a gestionar el servei de transport públic de viatgers de la ciutat de Terrassa l´1 d´octubre de 1989.


L´1 de gener de 2003 TMESA s´integra en el sistema tarifari entegrat (ATM).


A continuació us detallem alguna de les xifres d´interés:

  - Parc mòbil: 65 autobusos
  - Nº línies: 13
  - Núm. de treballadors: 170
  - Viatgers 2016: 13.284.491


Seguiment de viatgers:
Flota de vehicles de TRANSPORTS MUNICIPALS d’EGARA S.A.:

Android iOS
Segueix-nos  

Segueix-nos