Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Sant Llorenç - Hospital

Tornar a Plànols

• Podeu fer click en qualsevol de les parades per a veure els horaris de pas de les línies

• Horaris vàlids de l'1 de setembre de 2019 al 31 de juliol de 2020SELECT p.IdParada as Parada, IdSentido as sentido,p.Descripcion as Descr, * FROM MapeadoMapa mm INNER JOIN (Parada p INNER JOIN Linea l ON p.idLinea=l.idLinea) ON p.idParada=mm.idParada WHERE p.idparada in (select idparada from Horario) and l.Numero=1 Recinte Firal CAP Rambla Estació Rambla Vallparadís Universitat St. Llorenç Estació del Nord Ricard Camí Autobusos Interurbans Mercat Comarcal Hospital Ctra.Sabadell Complex Funerari Vilardell Montserrat Sta. Marta Països Catalans Vapor Universitari Llac Vallparadís Terrassa Industrial Col·legi Doré Mercat Pl. Didó Creu Gran Dr. Robert Campus Universitari Pl. Catalunya Mercat Nou Institut Blanxart CAP Nord Pl. la Pola Camí dels Monjos 1 Resid.Torre Mossèn Homs St. Llorenç Escola dHostaleria 1 Escola dHostaleria 2