Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Hospital Exprés (Poble Nou-Hospital)

Tornar a Plànols

• Podeu fer click en qualsevol de les parades per a veure els horaris de pas de les línies

• Horaris vàlids de l'1 de setembre de 2019 al 31 de juliol de 2020SELECT p.IdParada as Parada, IdSentido as sentido,p.Descripcion as Descr, * FROM MapeadoMapa mm INNER JOIN (Parada p INNER JOIN Linea l ON p.idLinea=l.idLinea) ON p.idParada=mm.idParada WHERE p.idparada in (select idparada from Horario) and l.Numero=11 Ctra.Sabadell Complex Funerari Vilardell Montserrat Verge dels Socors Pl. Catalunya Miquel Vives Ctra. de Rellinars Pl. de la Cultura Adra Poble Nou Seu dEgara Estació Nord-2 Mercat del Triomf Àrea Olímpica Països Catalans Hospital Sta. Marta