Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Can Gonteres - C. P. de Vista Alegre

Tornar a Plànols

• Podeu fer click en qualsevol de les parades per a veure els horaris de pas de les línies

• Horaris vàlids de l'1 de setembre de 2019 al 31 de juliol de 2020SELECT p.IdParada as Parada, IdSentido as sentido,p.Descripcion as Descr, * FROM MapeadoMapa mm INNER JOIN (Parada p INNER JOIN Linea l ON p.idLinea=l.idLinea) ON p.idParada=mm.idParada WHERE p.idparada in (select idparada from Horario) and l.Numero=12 Can Pepet C.P. de Vista Alegre St. Jeroni Cadernera Camí Vell Falciot Ctra. Martorell Àliga Can Mas Can Rodó Les Carbonelles Rajolers Marconi B. Ragón Doré Mercat Ricard Camí Josep Trueta PL. la Ruda Gaià Can Gonteres B-40 Costa Rica Estació Rambla CAP Rambla Beethoven