Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

Pla de Bon Aire - Can Jofresa

Tornar a Plànols

• Podeu fer click en qualsevol de les parades per a veure els horaris de pas de les línies

• Horaris vàlids de l'1 de setembre de 2019 al 31 de juliol de 2020SELECT p.IdParada as Parada, IdSentido as sentido,p.Descripcion as Descr, * FROM MapeadoMapa mm INNER JOIN (Parada p INNER JOIN Linea l ON p.idLinea=l.idLinea) ON p.idParada=mm.idParada WHERE p.idparada in (select idparada from Horario) and l.Numero=7 Pla del Bon Aire Pl. la Sardana Sant Eloi Voluntaris Àrea Olímpica Mercat del Triomf Estació del Nord Sant Ignasi Creu Gran Dr. Robert Campus Universitari Ricard Wagner Vapor Universitari Pl. Can Palet Wilson Germà Joaquim CAP Sud Parc Vallès Pavelló Can Jofresa Nacions Unides Alcoi Vallparadís Universitat