Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

T-10

 

Títol multipersonal vàlid per fer 10 desplaçaments integrats d'1 a 6 zones, en què es disposa, en el cas d'un títol d'una zona, de 75 minuts entre la primera i l'última validació. El termini s'incrementa 15 minuts per cada zona.

Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 28 de febrer de 2019
+. A partir d'aquesta data no funcionaran. 

 

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 10,20€ 20,10€ 27,40€ 35,25€ 40,50€ 43,05€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

* Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.


 

T-50/30

 

Títol unipersonal vàlid per fer 50 desplaçaments integrats en 30 dies consecutius a partir de la primera validació, en què es disposa, en el cas d'un títol d'una zona, de 75 minuts entre la primera i l'última validació. El termini s'incrementa 15 minuts per cada zona.

Caducitat:Les targetes d'ATM caduquen el 28 de febrer de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 43,50€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€
Temps 1h 15

* Titols per families nombroses. Descomptes del 20% al 50%.


 

T-70/30

 

Títol multipersonal vàlid per fer 70 viatges en 30 dies consecutius des de la primera cancel·lació, en què es disposa, en el cas d'un títol d'una zona, de 75 minuts entre la primera i l'última validació. El termini s'incrementa 15 minuts per cada zona.

Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 28 de febrer de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 60,90€ 88,05€ 120,75€ 147,90€ 169,35€ 183,70€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

* Temps durant el qual es pot utilitzar el mateix títol de transport una vegada validat.


 

T-Mes

 

Títol personal i intransferible vàlid per fer un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies consecutius des de la primera validació. Ha d'anar acompanyat del DNI o de carnets acreditatius dels operadors. El número del document que serveixi com a acreditació ha de figurar imprès al títol.

Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 28 de febrer de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 54,00€ 72,70€ 102,00€ 124,90€ 143,35€ 153,55€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

* Titols per families nombroses. Descomptes del 20% al 50%.


 

T-Trimestre

 

Títol personalitzat i intransferible vàlid per fer un nombre il·limitat de viatges durant 90 dies consecutius des de la primera cancel·lació. Ha d'anar acompanyat del DNI o de carnets acreditatius dels operadors. El número del document que serveixi com a acreditació ha de figurar imprès al títol.

Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 145,30€ 196,50€ 275,25€ 337,15€ 386,80€ 414,40€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

* Titols per families nombroses. Descomptes del 20% al 50%.


 

T-Jove

 

 

Títol personalitzat vàlid per fer un nombre il·limitat de viatges durant 90 dies consecutius des de la primera cancel·lació per a menors de 25 anys que ho acreditin amb un carnet especial i personalitzat, mitjançant DNI, NIE o passaport. El número del DNI, NIE o passaport que serveixi com a acreditació ha de figurar imprès al títol.

Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

 

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 105,00€ 142,00€ 199,20€ 244,00€ 280,00€ 300,00€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

* Titols per families nombroses. Descomptes del 20% al 50%.


 

T-Dia

 

Desplaçaments il·limitats a les zones delimitades per la primera validació, en tots els mitjans de transport segons les zones que es vol travessar (d'1 a 6 zones). Validesa: 1 dia des de la primera validació i fins a l'acabament del servei. Títol unipersonal.

Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 28 de febrer de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 8,60€ 13,10€ 16,45€ 18,40€ 20,60€ 23,05€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

 


 

T-16

La targeta T-16 és un títol de transport per als nens i nenes dels 4 fins al 31 de desembre de l’any en què compleixen els 16 anys que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat dins la mateixa zona tarifaria on resideixi el nen o la nena. La targeta T-16 és un títol personalitzat amb el nom i el DNI/NIE/passaport/llibre de família, que s’ha de validar a cada viatge, i només la pot fer servir el nen o la nena que en sigui el titular. Preu de gestió 35€. 
Podeu trobar més informació a: www.t-16.cat
Caducitat: La renovació de la targeta es realitzarà sense cost i de manera automàtica fins al 31 de desembre de l’any en què compleixin els 16 anys.
 


 

T-Mes Bonificat (amb situació d'atur)

S’estableix un descompte en el títol T-Mes si es compleixen determinats requisits.

Poden accedir a aquesta bonificació les persones en situació d’atur que rebin una prestació pública (de qualsevol administració) inferior al Salari Mínim Interprofessional. Es pot obtenir la T-Mes a preu d’una targeta T-10 d’1 zona.
Consulteu els requisits, tramitació per obtenir els certificats i lloc on podeu adquirir-la a:
gencat.cat
Títol personalitzat i intransferible vàlid per fer un nombre il.limitat de viatges durant 90 dies consecutius des de la primera cancel.lació. Ha d'anar acompanyat del DNI o de carnets acreditatius dels operadors. El número del document que serveixi com a acreditació ha de figurar imprès al títol.
Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.
Preu: 9,95 €


 

T-Mes FM/FN General

Títol personal i intransferible vàlid per fer un nombre il·limitat de viatges durant 30 dies consecutius per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família nombrosa o de l'acreditació de família monoparental, de Catalunya o de la resta de l'Estat.
Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 28 de febrer de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 43,20€ 58,15€ 81,60€ 99,95€ 114,65€ 122,85€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

 


 

T-Trimestre FM/FN General

Abonament personal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general. Ha d'anar acompanyat del DNI i del carnet de família nombrosa o de l'acreditació de família monoparental, de Catalunya o de la resta de l'Estat.
Nombre de desplaçaments: il.limitat
Temps de validesa90 dies
CaducitatLes targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 116,25€ 157,20€ 220,20€ 269,75€ 309,45€ 331,55€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30 

T-Jove FM/FN General

Abonament personal de 90 dies per a joves menors de 25 anys que siguin membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial. Ha d’anar acompanyat el DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa.
Nombre de desplaçaments: il.limitat
Temps de validesa: 90 dies
Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 84,00€ 113,60€ 159,35€ 195,20€ 224,00€ 240,00€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

 


 

T-FM/FN 70/90 General

Abonament multipersonal de 90 dies per a membres de famílies nombroses i famílies nombroses de categoria general que permet fer 70 desplaçaments. Ha d’anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o família nombrosa. És un títol horari, disposat d’1 hora i 15 minuts per un desplaçament per al títol d’1 zona i augmentant aquest temps en 15 minuts per a cada zona addicional.
Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 57,05€ 112,35€ 153,30€ 197,40€ 226,65€ 240,95€
Temps *1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

 


 

T-Mes FM/FN especial

Abonament personal de 30 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial. Ha d’anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa
Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 28 de febrer de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 27,00€ 36,35€ 51,00€ 62,45€ 71,70€ 76,80€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

 


 

T-Trimestre FM/FN especial

Abonament personal de 90 dies per a membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial. Ha d’anar acompanyat el DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa.
Nombre de desplaçaments: il.limitat
Temps de validesa: 90 dies
Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 72,65€ 98,25€ 137,65€ 168,60€ 193,40€ 207,20€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30 

T-Jove FM/FN especial

Abonament personal de 90 dies per a joves menors de 25 anys que siguin membres de famílies monoparentals i famílies nombroses de categoria general i especial. Ha d’anar acompanyat el DNI i del carnet de família monoparental o nombrosa.
Nombre de desplaçaments: il.limitat
Temps de validesa: 90 dies
Caducitat: Les targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 52,50€ 71,00€ 99,60€ 122,00€ 140,00€ 150,00€
Temps 1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30 

T-FM/FN 70/90 especial

Abonament multipersonal de 90 dies per a membres de famílies nombroses i famílies nombroses de categoria especial que permet fer 70 desplaçaments. Ha d’anar acompanyat del DNI i del carnet de família monoparental o família nombrosa. És un títol horari, disposat d’1 hora i 15 minuts per un desplaçament per al títol d’1 zona i augmentant aquest temps en 15 minuts per a cada zona addicional.
CaducitatLes targetes d'ATM caduquen el 31 de març de 2019. A partir d'aquesta data no funcionaran.

 

Zones 1 2 3 4 5 6
Preu 35,65€ 70,20€ 95,80€ 123,40€ 141,65€ 150,60€
Temps *1h 15 1h 30 1h 45 2h 2h 15 2h 30

 


 

T-Verda


La targeta T-verda esdevé un passi de transport públic gratuït per a tot l'àmbit integrat (6 zones tarifàries). És una targeta integrada personal d'emissió anual durant 3 anys. En poden ser beneficiàries les persones:

Que sent majors d'edat i estant empadronades a l'àmbit integrat de l'ATM, hagin desballestat en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud un vehicle contaminant i es comprometin a no adquirir cap vehicle durant la vigència de la targeta (3 anys).

La tramitació de la sol·licitud cal fer-la depenent del municipi d'empadronament. Podeu trobar més informació a: www.atm.catAndroid iOS
Segueix-nos  

Segueix-nos